Ga naar de inhoud

Nieuwsoverzicht

Het laatste nieuws over fade-out

1 op de 3 mensen met gehoorverlies ervaren fade-out

Een groot deel van hen voelt zich onveilig, depressief en angstig. De impact van gehoorverlies op het welzijn van mensen is groot. 1 op de 3 ervaart fade-out: mentale problemen waarbij zij sociaal steeds verder naar de achtergrond raken. Een groot deel van mensen die fade-out ervaren voelt zich onveilig (46%), depressief (47%) en angstig (43%). 51% geeft zelfs aan de grip op het leven te verliezen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Specsavers, uitgevoerd door Motivaction. Fade-out: mensen met gehoorverlies raken naar de achtergrond De focus bij gehoorverlies ligt vaak op het oplossen van het fysieke probleem. Het mentale aspect van gehoorverlies wordt vaak nog onderbelicht of genegeerd. Terwijl de gevolgen voor het mentale welzijn enorm zijn, blijkt uit … Lees meer

Lees meer
Saïd Bellari: “Een hoortoestel alleen is vaak onvoldoende.”

“Hoortoestel alleen is vaak onvoldoende.” zegt Saïd Bellari

“Een hoortoestel alleen is vaak onvoldoende om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen, waarmee slechthorenden te maken hebben, om te gaan. Mensen vragen lang niet altijd hulp. Toch blijkt uit het onderzoek dat mensen wel behoefte hebben aan mentale zorg en ondersteuning en deze niet altijd krijgen. Het bieden van handvatten is voor mensen met gehoorverlies van essentieel belang om sociaal weer te kunnen participeren, en om gezond en gelukkig te leven.” Saïd Bellari, psychiater bij GGMD Uit het onderzoek komt naar voren dat 39 procent van alle mensen die gehoorverlies ervaren, maar geen hoortoestel dragen, hier al langer dan vijf jaar mee rondloopt. 44 procent van hen heeft het gehoorverlies ook nog nooit laten onderzoeken door een hoorspecialist … Lees meer

Lees meer
Prof. dr. Gert-Jan Hendriks: “Leeftijd belangrijke factor fade-out.”

Prof. dr. Gert-Jan Hendriks: “Leeftijd belangrijke factor fade-out.”

Het onderzoek laat zien dat leeftijd een belangrijke factor is in de mate waarin mensen met gehoorverlies fade-out ervaren. Jongeren (18-24 jaar) ervaren een stuk vaker (59%) fade-out dan mensen van 45 jaar en ouder (23-30%).” Een verklaring hiervoor moet volgens prof. dr. Gert-Jan Hendriks, Radboud Universiteit, gezocht worden in de sociale relaties en levensfase van de verschillende groepen. “Fade-out gaat over hoe je je voelt in een sociale context. Jongeren staan midden in het leven, hebben vaak veel sociale contacten en willen graag overal aan meedoen. Sociaal niet (meer) kunnen meedoen heeft bij hen een nog grotere impact op hun mentale welzijn. Prof. dr. Gert-Jan Hendriks, psychiatrist Behavioural Science Institute Radboud University Nijmegen, the Netherlands Center of Expertise “Overwaal” … Lees meer

Lees meer
Eric Schoenmakers over fade-out

Eric Schoenmakers: “In Nederland zijn 500.000 mensen met gehoorverlies die fade-out ervaren.”

“In Nederland zijn 500.000 mensen met gehoorverlies die fade-out ervaren. Kenmerkend voor deze groep mensen is dat zij sociaal gezien vaak langzaam naar de achtergrond raken. Sociale contacten worden minder en de kans op eenzaamheid neemt toe. Met het risico om in een sociaal isolement te raken.” Eric Schoenmakers, senior onderzoeker op het gebied van eenzaamheid. Eric Schoenmakers, docent en senior onderzoeker op het gebied van eenzaamheid bij Fontys Hogescholen. Eric doet sinds 2009 onderzoek naar eenzaamheid, coping, interventies en gespreksvoering. Zijn belangrijkste onderzoeksthema’s betreffen: ‘eenzaamheid’ en ‘sociale relaties’ en hoe we daar als samenleving en individuen mee omgaan. Als docent geeft hij les over eenzaamheid, gezondheid, gerontologie, vergrijzing en onderzoek bij de diverse opleidingen.  

Lees meer
Onderzoek en begrip zijn van groot belang voor mensen die fade-out ervaren. Stop Fade-out zet zich in voor onderzoek.

Wouter van der Hoeven: “Mensen met fade-out hebben behoefte aan meer begrip en onderzoek.”

“Door meer onderzoek te doen naar fade-out willen we kennis vergroten en meer inzichten verzamelen om participatie van slechthorenden in de samenleving te vergroten. Mensen die fade-out ervaren hebben behoefte aan meer begrip en onderzoek. Daar willen we met de Stop Fade-out aan bijdragen. We zijn in gesprek met meerdere organisaties, psychologen en wetenschappers om zich bij dit initiatief aan te sluiten, of hier steun aan te verlenen. De reacties zijn heel positief.” Wouter van der Hoeven, directeur Specsavers Nederland

Lees meer

Contact

Adres:
Bisonspoor 3002
3605 LT Maarssen

Locatie Fade-Out